Informació meteorològica

Vilablareix (el Gironès)

Situació de l'Estació: 41.954757ºN , 2.800374ºE - Altura sobre el nivell del mar: 96m.


Dades actualitzades cada 15 minuts.

Premi F5 o -Actualitzar- al seu navegador, per refrescar les dades.

Temperatura actual
[actual_th0_temp_c] °C
Temperatura del punt de rosada
[actual_th0_dew_c] °C
Humitat
[actual_th0_hum_rel] %
*Pressió atmosfèrica últims 60 minuts
1024.8 hPa
*Pressió atmosfèrica actual
1024.8 hPa
Velocitat mitjana del vent
sense dades
Velocitat mitjana del vent (ràfegues)
sense dades
Direcció actual del vent
sense dades
Pluja últims 60 minuts
0.00 mm
Intensitat de pluja últims 15 minuts
0.0 mm/hora
Altura teòrica dels núvols
[actual_th0_cloudheight_m] m.
Data i hora d'aquesta informació
29.03.2017 15:00
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

El Sol surt a les
07:36 hores
El Sol es posa a les
20:11 hores
Durada del dia
12:35 hores
Percentatge lunar il·luminat
3.2 %

Fase lunar actual i Temps previst:

 


Màximes, mínimes i dades climàtiques

Últimes 24 hores
Mes actual
Temperatura mínima
4.2 °C
0.7 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 29 a las 07:27 hores
dia 02 a las 06:54 hores
Temperatura màxima
21.3 °C
21.8 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 29 a las 13:39 hores
dia 19 a las 12:54 hores
Pluja
0.00 mm
39.93 mm
Intensitat màxima
0.0 mm/hora.
32.2 mm/hora.
a les (dia, hora, minut)
dia 28 a las 14:55 hores
dia 25 a las 01:34 hores
Vent dominant
---
---
Velocitat de ràfega màxima
sense dades
sense dades
a les (dia, hora, minut)
dia --- a las --- hores
dia --- a las --- hores
*Pressió atmosfèrica mínima
1023.8 hPa
988.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 28 a las 16:32 hores
dia 04 a las 04:33 hores
*Pressió atmosfèrica màxima
1026.8 hPa
1028.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 29 a las 00:32 hores
dia 14 a las 21:48 hores
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

Enllaços:

 


Gràfics:

Descarregar arxiu xml amb totes les dades i sensors.

Descarregar arxiu txt amb totes les dades i sensors.

Contacte