Informació meteorològica

Vilablareix (el Gironès)

Situació de l'Estació: 41.954757ºN , 2.800374ºE - Altura sobre el nivell del mar: 96m.


Dades actualitzades cada 15 minuts.

Premi F5 o -Actualitzar- al seu navegador, per refrescar les dades.

Temperatura actual
18.1 °C
Temperatura del punt de rosada
5.0 °C
Humitat
100 %
*Pressió atmosfèrica últims 60 minuts
1009.8 hPa
*Pressió atmosfèrica actual
1009.8 hPa
Velocitat mitjana del vent
sense dades
Velocitat mitjana del vent (ràfegues)
sense dades
Direcció actual del vent
sense dades
Pluja últims 60 minuts
1.26 mm
Intensitat de pluja últims 15 minuts
4.6 mm/hora
Altura teòrica dels núvols
1638 m.
Data i hora d'aquesta informació
19.10.2017 20:00
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

El Sol surt a les
08:06 hores
El Sol es posa a les
19:01 hores
Durada del dia
10:55 hores
Percentatge lunar il·luminat
0.0 %

Fase lunar actual i Temps previst:

 


Màximes, mínimes i dades climàtiques

Últimes 24 hores
Mes actual
Temperatura mínima
16.8 °C
12.7 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 19 a las 05:28 hores
dia 08 a las 07:25 hores
Temperatura màxima
21.5 °C
31.0 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 18 a las 19:55 hores
dia 05 a las 17:13 hores
Pluja
35.11 mm
31.44 mm
Intensitat màxima
85.1 mm/hora.
85.1 mm/hora.
a les (dia, hora, minut)
dia 19 a las 01:23 hores
dia 19 a las 01:23 hores
Vent dominant
---
---
Velocitat de ràfega màxima
sense dades
sense dades
a les (dia, hora, minut)
dia --- a las --- hores
dia --- a las --- hores
*Pressió atmosfèrica mínima
1008.8 hPa
1008.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 19 a las 15:06 hores
dia 19 a las 15:06 hores
*Pressió atmosfèrica màxima
1012.8 hPa
1027.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 18 a las 21:22 hores
dia 14 a las 10:06 hores
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

Enllaços:

 


Gràfics:

Descarregar arxiu xml amb totes les dades i sensors.

Descarregar arxiu txt amb totes les dades i sensors.

contador de visitas