Informació meteorològica

Vilablareix (el Gironès)

Situació de l'Estació: 41.954757ºN , 2.800374ºE - Altura sobre el nivell del mar: 96m.


Dades actualitzades cada 15 minuts.

Premi F5 o -Actualitzar- al seu navegador, per refrescar les dades.

Temperatura actual
14.7 °C
Temperatura del punt de rosada
1.3 °C
Humitat
55 %
*Pressió atmosfèrica últims 60 minuts
1004.8 hPa
*Pressió atmosfèrica actual
1004.8 hPa
Velocitat mitjana del vent
sense dades
Velocitat mitjana del vent (ràfegues)
sense dades
Direcció actual del vent
sense dades
Pluja últims 60 minuts
0.00 mm
Intensitat de pluja últims 15 minuts
0.0 mm/hora
Altura teòrica dels núvols
1675 m.
Data i hora d'aquesta informació
25.04.2017 20:00
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

El Sol surt a les
06:53 hores
El Sol es posa a les
20:41 hores
Durada del dia
13:48 hores
Percentatge lunar il·luminat
0.7 %

Fase lunar actual i Temps previst:

 


Màximes, mínimes i dades climàtiques

Últimes 24 hores
Mes actual
Temperatura mínima
8.4 °C
0.2 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 25 a las 03:56 hores
dia 21 a las 06:30 hores
Temperatura màxima
21.3 °C
25.1 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 25 a las 15:38 hores
dia 10 a las 15:15 hores
Pluja
0.00 mm
24.23 mm
Intensitat màxima
0.0 mm/hora.
155.3 mm/hora.
a les (dia, hora, minut)
dia 24 a las 19:55 hores
dia 15 a las 17:44 hores
Vent dominant
---
---
Velocitat de ràfega màxima
sense dades
sense dades
a les (dia, hora, minut)
dia --- a las --- hores
dia --- a las --- hores
*Pressió atmosfèrica mínima
1004.8 hPa
1004.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 25 a las 17:03 hores
dia 25 a las 17:03 hores
*Pressió atmosfèrica màxima
1014.8 hPa
1028.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 24 a las 20:02 hores
dia 21 a las 10:18 hores
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

Enllaços:

 


Gràfics:

Descarregar arxiu xml amb totes les dades i sensors.

Descarregar arxiu txt amb totes les dades i sensors.

Contacte