Informació meteorològica

Vilablareix (el Gironès)

Situació de l'Estació: 41.954757ºN , 2.800374ºE - Altura sobre el nivell del mar: 96m.


Dades actualitzades cada 15 minuts.

Premi F5 o -Actualitzar- al seu navegador, per refrescar les dades.

Temperatura actual
13.6 °C
Temperatura del punt de rosada
10.4 °C
Humitat
100 %
*Pressió atmosfèrica últims 60 minuts
1005.8 hPa
*Pressió atmosfèrica actual
1005.8 hPa
Velocitat mitjana del vent
sense dades
Velocitat mitjana del vent (ràfegues)
sense dades
Direcció actual del vent
sense dades
Pluja últims 60 minuts
0.00 mm
Intensitat de pluja últims 15 minuts
0.0 mm/hora
Altura teòrica dels núvols
400 m.
Data i hora d'aquesta informació
29.06.2017 03:45
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

El Sol surt a les
06:16 hores
El Sol es posa a les
21:28 hores
Durada del dia
15:12 hores
Percentatge lunar il·luminat
30.7 %

Fase lunar actual i Temps previst:

 


Màximes, mínimes i dades climàtiques

Últimes 24 hores
Mes actual
Temperatura mínima
13.5 °C
10.7 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 29 a las 03:26 hores
dia 06 a las 06:19 hores
Temperatura màxima
28.8 °C
37.4 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 28 a las 13:43 hores
dia 17 a las 15:14 hores
Pluja
5.97 mm
8.38 mm
Intensitat màxima
37.9 mm/hora.
37.9 mm/hora.
a les (dia, hora, minut)
dia 28 a las 18:33 hores
dia 28 a las 18:33 hores
Vent dominant
---
---
Velocitat de ràfega màxima
sense dades
sense dades
a les (dia, hora, minut)
dia --- a las --- hores
dia --- a las --- hores
*Pressió atmosfèrica mínima
1002.8 hPa
1002.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 28 a las 11:49 hores
dia 27 a las 19:19 hores
*Pressió atmosfèrica màxima
1006.8 hPa
1020.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 28 a las 23:04 hores
dia 07 a las 07:19 hores
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

Enllaços:

 


Gràfics:

Descarregar arxiu xml amb totes les dades i sensors.

Descarregar arxiu txt amb totes les dades i sensors.

Contacte