Informació meteorològica

Vilablareix (el Gironès)

Situació de l'Estació: 41.954757ºN , 2.800374ºE - Altura sobre el nivell del mar: 96m.


Dades actualitzades cada 15 minuts.

Premi F5 o -Actualitzar- al seu navegador, per refrescar les dades.

Temperatura actual
20.3 °C
Temperatura del punt de rosada
4.7 °C
Humitat
49 %
*Pressió atmosfèrica últims 60 minuts
1015.8 hPa
*Pressió atmosfèrica actual
1015.8 hPa
Velocitat mitjana del vent
sense dades
Velocitat mitjana del vent (ràfegues)
sense dades
Direcció actual del vent
sense dades
Pluja últims 60 minuts
0.00 mm
Intensitat de pluja últims 15 minuts
0.0 mm/hora
Altura teòrica dels núvols
1950 m.
Data i hora d'aquesta informació
24.08.2017 00:45
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

El Sol surt a les
07:06 hores
El Sol es posa a les
20:36 hores
Durada del dia
13:29 hores
Percentatge lunar il·luminat
6.1 %

Fase lunar actual i Temps previst:

 


Màximes, mínimes i dades climàtiques

Últimes 24 hores
Mes actual
Temperatura mínima
17.0 °C
11.7 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 06:42 hores
dia 11 a las 06:36 hores
Temperatura màxima
31.6 °C
37.6 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 14:40 hores
dia 04 a las 16:01 hores
Pluja
0.00 mm
27.77 mm
Intensitat màxima
0.0 mm/hora.
83.9 mm/hora.
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 00:40 hores
dia 10 a las 17:33 hores
Vent dominant
---
---
Velocitat de ràfega màxima
sense dades
sense dades
a les (dia, hora, minut)
dia --- a las --- hores
dia --- a las --- hores
*Pressió atmosfèrica mínima
1014.8 hPa
1008.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 03:51 hores
dia 08 a las 05:35 hores
*Pressió atmosfèrica màxima
1017.8 hPa
1021.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 07:35 hores
dia 11 a las 21:50 hores
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

Enllaços:

 


Gràfics:

Descarregar arxiu xml amb totes les dades i sensors.

Descarregar arxiu txt amb totes les dades i sensors.

contador de visitas