Informació meteorològica

Vilablareix (el Gironès)

Situació de l'Estació: 41.954757ºN , 2.800374ºE - Altura sobre el nivell del mar: 96m.


Dades actualitzades cada 15 minuts.

Premi F5 o -Actualitzar- al seu navegador, per refrescar les dades.

Temperatura actual
26.4 °C
Temperatura del punt de rosada
-0.9 °C
Humitat
22 %
*Pressió atmosfèrica últims 60 minuts
1017.7 hPa
*Pressió atmosfèrica actual
1016.8 hPa
Velocitat mitjana del vent
sense dades
Velocitat mitjana del vent (ràfegues)
sense dades
Direcció actual del vent
sense dades
Pluja últims 60 minuts
0.00 mm
Intensitat de pluja últims 15 minuts
0.0 mm/hora
Altura teòrica dels núvols
3413 m.
Data i hora d'aquesta informació
24.05.2017 17:45
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

El Sol surt a les
06:20 hores
El Sol es posa a les
21:11 hores
Durada del dia
14:51 hores
Percentatge lunar il·luminat
1.9 %

Fase lunar actual i Temps previst:

 


Màximes, mínimes i dades climàtiques

Últimes 24 hores
Mes actual
Temperatura mínima
13.0 °C
4.5 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 24 a las 06:15 hores
dia 01 a las 07:11 hores
Temperatura màxima
32.2 °C
30.5 °C
a les (dia, hora, minut)
dia 24 a las 13:46 hores
dia 23 a las 14:15 hores
Pluja
0.00 mm
14.58 mm
Intensitat màxima
0.0 mm/hora.
13.8 mm/hora.
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 17:41 hores
dia 19 a las 22:15 hores
Vent dominant
---
---
Velocitat de ràfega màxima
sense dades
sense dades
a les (dia, hora, minut)
dia --- a las --- hores
dia --- a las --- hores
*Pressió atmosfèrica mínima
1016.8 hPa
998.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 24 a las 17:33 hores
dia 11 a las 12:03 hores
*Pressió atmosfèrica màxima
1019.8 hPa
1027.8 hPa
a les (dia, hora, minut)
dia 23 a las 21:48 hores
dia 15 a las 08:18 hores
*Pressió atmosfèrica convertida a nivell del mar.

 

Enllaços:

 


Gràfics:

Descarregar arxiu xml amb totes les dades i sensors.

Descarregar arxiu txt amb totes les dades i sensors.

Contacte